Fri frakt vid 899:- / Snabb leverans


Wellis är Europas ledande spabads tillverkare. Tillverkningen ligger i Ungern där de har en toppmodern fabrik på 20 000 kvadratmeter.  De har byggt spabad sen 2003 och har över 600 anställda.

Wellis använder en 6,3mm förstärkt akryl från Plasticolite and Aristech, Lucite. I alla Wellisbad sitter det Gecko styrsystem. 

Wellis har 10 års garanti på stommen, 7 år på Lucite akrylen och 3 år på pumpar och kabinettet. Se nedan för mer information ang garantierna.

Det finns tre olika serier. Instegsserien är My Line. Där finner du mindre spabad för från tre till 6 personer. Går man upp till Cityline serien så är de mer rikligt utrustade. Bättre tryck i massagen, bättre stereo, aromaterapi, wi-fi styrning, UV-C rening, touch display, belyst vattenfall och separat cirklulationspump.

Kliver man sen upp till Peak Line serien så är det extra allt. De baden är från 230x230cm. Finns med bara sittplatser, en liggplats eller med två liggplatser. Sen har vi våran Olympus modell. 354x230cm. 2 liggplatser och hela 7 sittplatser!

Olympus demobad

329 900 kr
I lager.

Kilimanjaro Standard

119 900 kr 99 900 kr
I lager.

Pluto

89 900 kr 69 900 kr
I lager.

Palermo

136 900 kr 109 900 kr
I lager.

Malaga

136 900 kr 109 900 kr
I lager.

Venus

99 900 kr 79 900 kr
I lager.

Jupiter

74 900 kr 69 900 kr
I lager.

Saturn

107 900 kr 84 900 kr
I lager.


10 års garanti på spabadets skalstruktur
Tillverkaren lämnar 10 års garanti på att skalet behåller sin strukturella integritet och gestalt, samt att ingen vattenförlust kommer ske på grund av defekter i spabadets skal.
7 års garanti på spabadets inre yta.
Tillverkaren tillhandahåller användaren av spabadet en 7 års garanti mot blåsbildning, sprickor, eller delaminering.
3 års garanti på spabads-kabinetten
Denna garantin täcker specifikt flagor, sprickor eller krympning. Blekning och väderslitage av ytan kommer att ske naturligt över tid. Dessa defekter täcks ej av garantin.
3 års läckage-garanti
Garanti lämnas beträffande läckor från spabadets rörledningsanslutningar, jetmunstycken och kopplingar.
3 års garanti på kontrollsystemet och bildskärmen
Tillverkaren lämnar tre års garanti på materialdefekter (inklusive upphettning) samt utförande gällande bildskärmen och kontrollsystemet. Garantin täcker inte elektriska komponenter. Säkringar, glödlampor eller packningar är därför inte inkluderade.
2 års garanti lämnas på spabadets standard- samt tilläggskomponenter
Tillverkaren lämnar två års garanti på defekter i material samt utförande gällande pumpar, motorer, jets, luftregulatorer, ventiler och andra spakomponenter. En del komponenter, som kan bytas utan att använda verktyg, som filter, filterlock, spakuddar och skyddslås, täcks inte av den här garantin. De är dock garanterat fria från defekter i material samt utförande vid leverans.
2 års garanti lämnas på spabadets termolock
Tillverkaren lämnar 2 års garanti på fel som uppstår på grund av defekter i material eller utförande. Blekning och väderslitage av ytan kommer att ske naturligt över tid. Dessa defekter täcks ej av garantin.
2 års garanti lämnas på Pulsar hydroterapi-systemet
2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande det fabriksinstallerade Pulsar hydroterapi-systemet.
2 års garanti lämnas på ozongeneratorn
2 års garanti lämnas från och med originella leveransdatumet på defekter i material samt utförande gällande ozongeneratorn.
2 års garanti lämnas på in.clears bakteriedödande system
2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande fabriksinstallerade in.clears bakteriedödande system.
2 års garanti lämnas på ljudkomponenterna
2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande de fabriksinstallerade ljudkomponenterna (som nätaggregat, högtalare, sladdar, etc.).
2 års garanti lämnas på LED-belysningen
2 års garanti lämnas på defekter i material eller utförande gällande den fabriksinstallerade LED-belysningen.
2 års garanti lämnas på UV-C desinficeringssystemet
2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande det fabriksinstallerade UV-C desinficeringssystemet. Den här garantin täcker inte lampan i UV-C-systemet.
1 års garanti lämnas på lampan i UV-C-systemet
Vanligtvis är livslängden på en UV-C-lampa 5000 timmar, men det beror på hur den används. Tillverkaren lämnar 1 års garanti på UV-C-lampan.
Garantins omfattning
Den här garantin omfattar endast ursprungsägaren när spabadet blir fakturerad och levererad. Den här garantin börjar gälla från det datum att fabriksfakturan för spabadet har blivit upprättad. Den här garantin upphör att gälla vid byte av ägare före utgångsdatumet för garantiperioden.

Begränsningar
  1. Den här garantin täcker inte skador som har orsakats av misskötsel, avsaknad av underhåll eller kalkbeläggningar.
  2. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ersätta defekta delar med fabriks- eller återanvända delar.
  3. Tillverkaren är inte ansvarig för några skador orsakade av förändringar eller modifieringar gjorda av användaren.
  4. Radiomottagning täcks inte av garantin eftersom mottagningen är beroende av lokala förhållanden. Den mottagna signalen kan försämras om det finns högspänningsledningar i närheten.
  5. Spabadets garanti täcker inte defekter, skador eller fel orsakade av bud, installatör, användare, eller andra personer, husdjur, eller gnagare, eller orsakas av, utan begränsningar, något av följande: vårdslös hantering (lyft av enheten i rörsystemet, skada av ytbehandligen, etc.) inklusive ens egen försumlighet; modifiering av något slag på grund av vilken anledning som helst (inklusive modifiering för att uppnå lokala bestämmelser); felaktig installation (inklusive installation som inte överrensstämmer med de instruktioner och specifikationer som medföljer enheten); kopplingar levererade av installatören av utrustningen; felaktig spänningsmatning eller otillåten elektrisk modifikation; missbruk; felaktig användning, eller avsaknad av ordentligt rutinmässigt underhåll; användning av enheten utan specifierat minimala mängd vatten eller olämplig vattentemperatur; användning av abrasivmedel eller olämpliga rengöringsmedel; eller force majeure, som blixtar, översvämmningar, jordbävningar, etc.
  6. Därutöver, tillverkaren är inte ansvarig för oförutsedda eller påföljande skador eller förluster som uppkommer på grund av vilken anledning som helst (exemplvis vattenskador på matta, tak, kakel, marmor, följdskador/följdförluster, etc.) inklusive ens egen försumlighet; skador på, aktar, eller resulterar från: plåtdelar när pool och/eller spa-kemikalier används i enheten eller hårdvattens förhållanden; frivillig badutrustning som inte är tillverkad av Företaget men tillhändahållen av återförsäljaren; installatör eller Företaget; enhetens tidigare användan som funktionsdugligt visningsexemplar; eller defekter som skulle ha upptäckts före installation.
  7. Den här garantin täcker inte: arbetskraft, transport, eller andra kostnader som tillkommer vid borttagning och/eller återinstallation av den ursprungliga enheten och/eller installation av en ersättningsenhet; all kostnad som är relaterad till att möjliggöra reparationer; eller följdskador, inklusive förlorad försäljning, vinst eller affärsnytta av något slag under några som helt omständigheter. SPA Pool-enheter är exkluderade från allt slags garantitäckande om några tillägg, raderingar, eller modifikationer av någon typ överhuvudtaget har gjorts på enheten (eller någon komponent).
  8. Den här garantin täcker inte defekter eller skador som uppkommer på grund av normalt slitage, felaktig installation, modifiering utan tillverkarens skriftliga tillåtelse, olycka, missbruk, kommersiellt eller industriellt bruk, bruk av tillbehör som inte har blivit godkänt av tillverkaren, misslyckan att följa användarmanualen, eller försök till eller gjorda reparationer av någon annan än en godkänd representant för tillverkaren.
  9. Inga av bassängerna från Wellis, utom Holiday Let Spa för kommersiellt eller industriellt bruk, täcks av någon som helst garanti. Garantin för Holiday Let Spa för kommersiellt eller industriellt bruk, är ett år.
Utförande av garanti
Vid garantiärenden, kontakta din återförsäljare. Om du inte kan erhålla service från din återförsäljare, var god och kontakta tillverkaren.