Fri frakt vid 899:- / Snabb leverans

Vinterstängning


När badsäsongen är över och vintern står för dörren måste man se över sin pool och dess utrustning. Exakt när man skall göra det beror dels på var poolen ligger geografiskt och dels på vilka badvanor man har. Vi ger här några råd hur ni skall gå till väga när er badsäsong är över. Försäkra er om att er poolstomme klarar att vattnet fryser. I vissa fall måste vattenytan isoleras och cirkulation bibehållas. 


För stommar som klarar frysning gäller:

A. Justera pH-värdet till 7,2-7,6 och stäng av värmen till poolen.

B. Låt reningsverket cirkulerapoolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +8°C. 


Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan: 


 1. Om vattnet är klart och fint och under 8 grader behöver du inte chockklorera utan häll istället i algmedel. Om vattnet är grumligt chockklorera och se till att vattnet är klart och fint. Låt aldrig poolen stå över vintern med högre än 3ppm klor.

 2. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.

 3. Backspola filtret ordentligt ca 3- 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag i vinterläge.

 4. Töm ut vatten tills nivå hamnar under inloppen. 

 5. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.

 6. Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.

 7. I bräddavloppet urtages silkorgen och klaffluckan. Därefter monteras en expansionsflaska där silkorgen suttit, som kan ta upp is expansionen.

 8. De ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna) borttages. Montera vinterpluggar där insprutningsmunstyckena var placerade.

 9. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten. Om lampan sitter över 40cm från vattenytan efter att du har tappat ur vatten kan den sitta kvar. 

 10. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.

 11. Pumpens lock lossas och silkorgen urtages. Avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus borttages. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.

 12. Tag bort manometern på filtrets centralventil.

 13. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossas rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.

 14. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.

 15. Täck över poolen med ert vinterskydd.