Zodiac erbjuder två olika modeller av miljösmarta saltklorinatorer, Ei² Expert och och eXO iQ, med 2 års materialgaranti. Att tillverka eget klor med en saltklorinator är populärt då det underlättar poolens skötsel.
Saltklorinatorn minskar halten av bundet klor i vattnet, vilket ger ett mjukt, behagligt och kristallklart poolvatten med minskad irritation för hud och ögon.

Saltklorinatorn är lätt att installera och använda på både nya och befintliga pooler. Med boost-funktionen kan du snabbt öka klorproduktionen vid behov och med low-funktionen kan du snabbt minska klorproduktionen när poolen inte används. Det finns också en inbyggd flödesvakt som stannar klorproduktionen vid för lågt flöde.

 OBS! Använd inte en saltklorinator om du har rostfria pooldetaljer eller bronspumpar utan använd endast detaljer av plast eller titan. Tänk också på att löpande kontrollera pH-värdet och klorhalten i ditt poolvatten. Vill du ha en saltklorinator med automatisk pH- och klorstyrning rekommenderas eXO iQ med Dual Link.

Ei2 expert 10

13 490 kr
I lager.

Ei2 expert 18

16 490 kr
I lager.

Ei2 expert 25

19 900 kr
I lager.

eXO iQ 18

20 490 kr
I lager.

eXO iQ 22

23 900 kr
I lager.

eXO iQ 10

18 490 kr
I lager.

Dual link 2019-

13 490 kr
I lager.

eXO iQ 10 + Dual Link

28 900 kr
I lager.

eXO iQ 18 + Dual Link

30 900 kr
I lager.

eXO iQ 22 + Dual Link

34 490 kr
I lager.